รองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นายสุข คำผง เพื่อช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการรรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563 นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง นายสุข คำผง เพื่อช่วยเหลือด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการรรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ
Print Friendly, PDF & Email