นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับท้องถิ่นห้าตำบล ของอำเภอป่าแดด และโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของน้อง ๆ เยาวชนอำเภอป่าแดดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมลงนาม MOU ร่วมกับท้องถิ่นห้าตำบล ของอำเภอป่าแดด และโรงเรียนป่าแดดวิทยาคม เพื่อให้ความร่วมมือในการพัฒนาการศึกษาของน้อง ๆ เยาวชนอำเภอป่าแดดให้มีคุณภาพยิ่งขึ้นไป ณ โรงเรียนป่าแดดวิทยาคม อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
Print Friendly, PDF & Email