งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง ตัวเต็มวัย เพื่อลดพาหะตัวนำโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสกินในสัตว์ ประเภทโคและกระบือ ในเขตตำบลสันมะค่า รอบที่ 2

วันที่ 5 กรกฎาคม 2564 งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลสันมะค่า ออกพื้นที่พ่นหมอกควันกำจัดยุง ตัวเต็มวัย เพื่อลดพาหะตัวนำโรคระบาด ชนิดโรคลัมปีสกินในสัตว์ ประเภทโคและกระบือ ในเขตตำบลสันมะค่า รอบที่ 2

Print Friendly, PDF & Email