ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านวังผา หมู่ที่ 2 บ้านวังอวน หมู่ที่ 6 และ บ้านวังศิลา หมู่ที่ 8 เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ โดยมีวิทยากร จาก กรมชลประทานที่ 2 จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำ บ้านวังผา หมู่ที่ 2 บ้านวังอวน หมู่ที่ 6 และ บ้านวังศิลา หมู่ที่ 8 เพื่อการบริหารจัดการน้ำอย่างมีคุณภาพ โดยมีวิทยากร จาก กรมชลประทานที่ 2 จังหวัดเชียงราย มาให้ความรู้

Print Friendly, PDF & Email