นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศปก.อ. ในสถานการณ์โควิด19 ณ.ที่ว่าการอำเภอป่าแดด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า ร่วมกับนางคนึงนิตย์ สอนโคตร นายนพดล พยามะโน รองนายกฯ นายฐาวุฒิ พรพุฒินันท์ เลขาฯ นางสาวสายทอง ต๊ะวิชัย รองปลัดเทศบาล และ นางสาวสุดาทิพย์ ไชยราชนวก.สาธารณสุข เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ศปก.อ. ในสถานการณ์โควิด19 ณ.ที่ว่าการอำเภอป่าแดด
Print Friendly, PDF & Email