เทศบาลตำบลสันมะค่า และ งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ ปกครองอำเภอป่าแดด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานที่รับซื้อลำไย ในพื้นที่ตำบลสันมะค่า เพื่อให้คำแนะนำ การปฎิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เทศบาลตำบลสันมะค่า นำโดย นายธวัชชัย จรูญชาติ นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า งานสาธารณสุขเทศบาลตำบลสันมะค่า ร่วมกับ นายสมรภูมิ สวาทนา ปลัดฝ่ายปกครองอำเภอป่าแดด โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันมะค่า ผู้ใหญ่บ้านตำบลสันมะค่า และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานที่รับซื้อลำไย ในพื้นที่ตำบลสันมะค่า เพื่อให้คำแนะนำ การปฎิบัติป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19

Print Friendly, PDF & Email