เทศบาลตำบลสันมะค่ายินดีต้อนรับ นางสกุณา พรหมมา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและพัฒนาตำบลสันมะค่า 

เทศบาลตำบลสันมะค่ายินดีต้อนรับ นางสกุณา พรหมมา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารและพัฒนาตำบลสันมะค่า

Print Friendly, PDF & Email