หน้าแรก

นายธวัชชัย จรูญชาติ
นายกเทศมนตรีตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 099-2561742

ข้อมูลทั่วไป

ทำเนียบบุคลากร

เทศบัญญัติ

แผนดำเนินงาน

งานกิจการสภาเทศบาล

แผนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลสันมะค่า

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ลิงก์แนะนำ


กิจกรรมข่าวสาร

1 2 3 21

ข่าวประชาสัมพันธ์

9 มิถุนายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง การตรวจรับพัสดุ
14 พฤษภาคม 2564 แจ้งประชาสัมพันธ์การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนชุมชนบ้านสันมะค่า ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
14 พฤษภาคม 2564 ประกาศเทศบาลเรื่อง การตรวจรับพัสดุ
10 พฤษภาคม 2564 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
30 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ผลการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)
28 เมษายน 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อจัดจ้างเป็นครูผู้ช่วยสอน (จ้างเหมาบริการ)

การจัดซื้อจัดจ้าง

2 มิถุนายน 2564 ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564
5 พฤษภาคม 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2564
2 เมษายน 2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2564
23 มีนาคม 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างห้วยเตย หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างศาลาที่พักประชาชน ก่อสร้างถนนแอสฟัสท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์
2 มีนาคม 2564 ประกาศเทศบาลตำบลสันมะค่า เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอ่างห้วยเตย หมู่ที่ 9 โดยก่อสร้างศาลาที่พักประชาชนก่อสร้างถนนแอลฟันท์คอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง e-GP

ระยะเวลาเปิดการเชื่อมโยงระบบ e-GP คือ 12.01 - 12.59 น. และ 17.01 - 08.59 น.


หนังสือราชการ สถ.

หนังสือราชการ สถ.  ประจำวันที่ 22/06/2564หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว129921/06/256422/06/2564
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564สน.บถ.มท 0809.2/ว9316/06/256422/06/2564
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 [เอกสารแนบ]สน.บถ.มท 0809.4/ว1922/06/256422/06/2564
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564กศ.มท 0816.3/ว131322/06/256422/06/2564
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสน.บถ.มท 0809.4/ว1822/06/256422/06/2564
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563สน.คท.มท 0808.3/ว131022/06/256422/06/2564
หนังสือราชการ สถ.หน่วยงานเลขที่หนังสือหนังสือลงวันที่วันที่ลงเว็บไซต์
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2564กศ.มท 0816.3/ว131322/06/256422/06/2564
ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสน.บถ.มท 0809.4/ว1822/06/256422/06/2564
การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2563สน.คท.มท 0808.3/ว131022/06/256422/06/2564
แจ้งเลื่อนการอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รุ่นที่ 8-13 [เอกสารแนบ]สน.บถ.มท 0809.4/ว1922/06/256422/06/2564
แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564สน.บถ.มท 0809.2/ว9316/06/256422/06/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เรื่อง การจัดการสิ่งแวดล้อม กับการระงับข้อพิพาท เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน [เอกสารแนบ]กสว.มท 0820.2/ว129921/06/256422/06/2564
หารือการยื่นอุทธรณ์ภาษีป้ายของบริษัท ศรีสวัสดิ พาวเวอร์ 2014 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]สน.คท.มท 0808.3/ว128518/06/256421/06/2564
ประกาศเลื่อนวัน เวลา สถานที่สรรหา ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารสน.บถ.มท 0809.6/ว7414/06/256421/06/2564
แจ้งข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค (กลุ่มรอยต่อ)กศ.มท 0816.2/ว129121/06/256421/06/2564
การจัดทำประกันภัยทรัพย์สินของทางราชการ [เอกสารแนบ]กค.มท 0803.3/ว129321/06/256421/06/2564
แนวทางการดำเนินการกรณีหน่วยงานของรัฐไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงาน ฯกค.มท 0803.3/ว129221/06/256421/06/2564
การสนับสนุนการดำเนินการของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับจังหวัดและระดับต่าง ๆกพส.มท 0810.6/ว123315/06/256421/06/2564
แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เพื่อให้บริการประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสน.คท.มท 0808.2/ว128718/06/256421/06/2564
การอบรมความรู้เรื่องการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาผ่านรูปแบบออนไลน์ [เอกสารแนบ]กศ.มท 0816.3/ว128618/06/256418/06/2564
ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลในการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพกพส.มท 0810.6/ว128418/06/256418/06/2564
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ [สิ่งที่ส่งมาด้วย]กจ.มท 0802.3/ว128018/06/256418/06/2564
การประชุมผู้อำนวยการกลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสน.บถ.มท 0809.2/ว125916/06/256418/06/2564
การบูรณาการขับเคลื่อนการส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]     [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]กศ.มท 0816.5/ว127518/06/256418/06/2564
การใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้าง [เอกสารแนบ]กค.มท 0803.3/ว127618/06/256418/06/2564
เอกสารประกอบการประชุมชี้แจง เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลและการดำเนินการทางวินัย ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference)สบ.พถ.มท 0807.2/ว126617/06/256418/06/2564
ว่าที่ร้อยตรีจำรอง อ่อนพุทธา
ปลัดเทศบาลตำบลสันมะค่า เบอร์โทรศัพท์ : 080-8587655

ลิงค์ภายใน

สภาเด็กและเยาวชนตำบลสันมะค่า

สถิติผู้ใช้งาน

 

  • 18198ทั้งหมด:
  • 1วันนี้:
  • 38เมื่อวานนี้:
  • 295สัปดาห์ที่แล้ว:
  • 1035ต่อเดือน:
  • 42ต่อวัน:
  • 0ออนไลน์ในขณะนี้:
  • 6 เมษายน 2020เริ่มนับ: