สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

Sanmaka Sub District Municipality | อ.ป่าแดด จ.เชียงราย

www.sanmaka.go.th

นายธวัชชัย จรูญชาติ

นายกเทศมนตรีฯ

ร้องเรียน-ร้องทุกข์

เรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ รายละเอียด วันที่ สถานะ
นายอาทิตย์ ยามี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลสันมะค่า ได้หลบเลี่ยง และไม่ชำระเงินค่าขายข้าวเปลือกตามนัดหมายต่อประชาชน รายละเอียด 24 ธ.ค. 2564 รอตรวจสอบ

© 2021 เทศบาลตำบลสันมะค่า : www.sanmaka.go.th | Design by Chiangrai Enter Soft