1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า

77 หมู่ 6 ตบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 57190

โทรศัพท์ 052 029 699

    • สายตรงนายกเทศมนตรี 099-2561742

 • สายตรงปลัดเทศบาล     080-8587655 

     • E-mail : sanmaka.padad@gmail.com

      • Website : sanmaka.go.th

      • Facebook Page : เทศบาลตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย