1.5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

สำนักงานเทศบาลตำบลสันมะค่า
อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
โทร./โทรสาร 052 029 699

  • สายตรงนายกเทศมนตรี  084-7410096

  • สายตรงปลัดเทศบาล     080-8587655

  • E-mail : sanmaka.padad@gmail.com